Gezond werken in de Carrosseriebranche

 

Geluid is schadelijk voor het gehoor als de dagdosis van 80 dB(A) wordt overschreden. Voor een werknemer geldt dat de dagdosis wordt vastgesteld aan de hand van twee gemiddelden:

  1. het gemiddelde geluidsniveau waaraan hij per dag wordt blootgesteld;
  2. de gemiddelde duur van deze blootstelling in een week met werkdagen van 8 uur.

Vanaf een dagdosis van 80 dB(A) is de werkgever verplicht om Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM's) aan te bieden. Vanaf een dagdosis van 85 dB(A) is de werknemer verplicht om de PBM's te dragen. De hoogte van de dagdosis wordt niet alleen bepaald door het geluid dat wordt veroorzaakt door de activiteiten waarmee de werknemer zich bezighoudt, maar ook door andere luidruchtige activiteiten in de directe omgeving. Denk aan het geluid van machines op de afdeling en het geluid dat door collega's wordt geproduceerd.

In de carrosseriebranche kunnen hoge geluidsniveaus van verschillende werkzaamheden voorkomen. Slijpen met een conventionele slijpschijf heeft bijvoorbeeld een geluidsniveau tussen de 95 en 115 dB(A). Dit betekent dat 25 minuten slijpen al een dagdosis van 87 dB(A) veroorzaakt. Hierbij zijn andere luidruchtige activiteiten op dezelfde afdeling niet meegenomen. Het is daarom belangrijk om te weten wat schadelijk geluid veroorzaakt en hoe daar goed mee om te gaan.