Gezond werken in de Carrosseriebranche

 

Lichamelijke belasting

Werken in de carrosseriebranche kan lichamelijk (fysiek) belastend zijn. Deze belasting kan uiteindelijk leiden tot gezondheidschade, zoals gewrichtsklachten en rugproblemen. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim in de carrosseriebranche is ook aan deze klachten toe te schrijven.

Daar is niemand bij gebaat en zowel werkgevers als werknemers hebben er dus belang bij om lichamelijke belasting aan te pakken. Vandaar dat in deze arbocatalogus hulpmiddelen en andere praktische tips worden aangereikt om het werk in de branche, ook uit lichamelijk oogpunt, zo gezond mogelijk te houden

Van lichamelijke belasting is onder andere sprake als langdurig in onhandige lichaamshoudingen moet worden gewerkt, zoals hurken, bukken, knielen, armen boven het hoofd etc. Ook moeten soms zware objecten worden getild. Op termijn kunnen deze werkzaamheden lichamelijke klachten veroorzaken aan spieren en gewrichten, bijvoorbeeld aan polsen, ellebogen, nek, rug en schouders. De werkzaamheden zijn nu eenmaal niet altijd afgestemd op het lichaam van de mens.

Repeterende (zich herhalende) bewegingen, denk hierbij aan schuren en poetsen, kunnen op den duur gewrichtsklachten tot gevolg hebben. Ook het langdurig staan kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Veel klachten bij werknemers worden veroorzaakt doordat niet genoeg wordt gelet op de houding waarin werkzaamheden worden verricht.

Lichamelijke belasting is een verzamelterm voor meerdere onderwerpen, die alle een risico vormen voor het werken in de carrosseriebranche. Daarnaast zijn er maatregelen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een vermindering van lichamelijke klachten.

Het treffen van deze maatregelen is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze heeft zo de kans om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. En vervolgens is er de werknemer om de getroffen maatregelen en oplossingen na te leven en te gebruiken.

De arbocatalogus gaat in op de volgende deel-risico's (zie menu linkerkolom):

  • Tillen
  • Dragen
  • Duwen en trekken
  • Werkhouding
  • Staand werk
  • Repeterende bewegingen