Gezond werken in de Carrosseriebranche

 

Dieselmotoremissie (DME) is schadelijk voor de gezondheid. Hoe vaker in de dieselrook wordt gewerkt en hoe meer in binnensituaties, hoe groter de kans op longaandoeningen en longkanker. Werken in de dieseldampen vergroot daarnaast de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling van allergie├źn en andere acute en chronische aandoeningen aan de luchtwegen. In Nederland staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen en hiervoor geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te verminderen.

Dieselmotoremissie (DME) bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse gasvormige verontreinigingen waaronder NOx, CO, SO2 en koolwaterstoffen. Dieselroetdeeltjes zijn hele kleine stofdeeltjes die bij inademing tot diep in de longen (de longblaasjes) terecht kunnen komen. Aan het oppervlak van een dieselroetdeeltje bevinden zich honderden verschillende verbrandingsproducten. Blootstelling aan DME kan leiden tot zowel directe (acute) effecten als ook effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). De belangrijkste acute effecten zijn irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Verder treden algemene symptomen op zoals hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Deze laatste effecten worden veroorzaakt door de vluchtige componenten zoals bijvoorbeeld koolmonoxide.

Daarnaast staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen omdat uit onderzoek is gebleken dat werknemers die beroepsmatig zijn blootgesteld aan DME vaker longkanker ontwikkelen dan een niet blootgestelde groep. De longkanker wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aan de roetdeeltjes gebonden verbindingen. In het bijzonder de diverse PAK-verbindingen. PAK-verbindingen worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Zij kunnen zowel longkanker als huidkanker veroorzaken. Of de roetdeeltjes zelf ook kanker kunnen veroorzaken is nog niet geheel duidelijk. Bij dierproeven lijkt dit wel zo te zijn.